BAN CHI UỶ CHI BỘ KHOA KINH TẾ - QTKD

3/18/2022 8:48:39 AM

BAN CHI UỶ CHI BỘ KHOA KINH TẾ - QTKD

1. Bí thư chi bộ

 

Họ và tên:

Lê Quang Hiếu

Hình đại diện

Ngày sinh:

20/01/1977

Giới tính:

Nam

Điện thoại:

0945.250.666

Email:

lequanghieu@hdu.edu.vn

Học hàm, học vị:

Tiến sỹ

Chức vụ:

Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa

Chỗ ở hiện tại:

Lô BT 02-02-03 MBQH TT Thương mại Đại Siêu Thị Big C, P.Đông Hải, TP Thanh Hóa

Quê quán:

 Thanh Hóa  

2. Chi uỷ viên

Họ và tên:

Trần Thị Thu Hường

Hình đại diện

Ngày sinh:

12/10/1979

Giới tính:

Nữ

Điện thoại:

091 567 9669

Email:

tranthithuhuong@hdu.edu.vn

Học hàm, học vị:

Tiến sỹ

Chức vụ:

Phó Trưởng Khoa

Chỗ ở hiện tại:

74 Tô Hiến Thành, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa

Quê quán:

TP Thanh Hóa

 

 3. Chi uỷ viên

 

 

Họ và tên:

Trịnh Thị Thu Huyền

Hình đại diện

Ngày sinh:

30/10/1981

Giới tính:

Nữ

Điện thoại:

0912.384.406

Email:

trinhthithuhuyen@hdu.edu.vn

Học hàm, học vị:  

 Tiến sỹ kinh tế

Chức vụ:

Phó Bộ môn Tài chính ngân hàng

Chỗ ở hiện tại:

SN71. đường Lê Tất Đắc phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa

Quê quán:

Thành phố Thanh Hoá

 

 

 

 

Phó Bí thư chi bộ

 

Họ và tên:

Lê Huy Chính

Hình đại diện

Ngày sinh:

1981

Giới tính:

Nam

Đảng Viên:

có

Điện thoại:

+84 (0)9.11.23.32.89

Email:

lehuychinh@hdu.edu.vn

Học hàm, học vị:

Tiến sỹ

Chức vụ:

Phó trưởng Khoa, Phó bí thư, giảng viên chính

Chỗ ở hiện tại:

49 Cù Chính Lan, Phường Trường Thi, T.Phố Thanh Hóa, Việt Nam

Quê quán:

Thanh Hóa