GIỚI THIỆU KHOA

12/24/2021 2:40:11 PM

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Khoa KT-QTKD là một trong 10 Khoa đầu tiên của Trường Đại học Hồng Đức, được thành lập vào năm 1997 
Khoa KT-QTKD bắt đầu được Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh đào tạo bậc đại học từ năm học 2002-2003 đến nay khoa có đào tạo 5 ngành Đại học(QTKD, Kế toán, TC-NH, Kinh tế, Kiểm toán) và 3 ngành bậc thạc sĩ gồm thạc sĩ QTKD, , Kế toán, Quản lý kinh tế và 01 ngành đào tạo Tiến sỹ QTKD với qui mô đào tạo hơn 2000 người học ở các bậc học khác nhau.
Tổng số cán bộ giảng viên của Khoa là 64 người, 100% có trình độ Sau đại học. Trong tổng số 58 Giảng viên, có 03 PGS.TS (chiếm 5%), 23 Tiến sĩ (tỷ lệ 39.7%) và 32 Thạc sĩ (tỷ lệ 55,2%); giảng viên đang đi học NCS là 16 người. Khoa có nhiều cán bộ giảng viên đã tốt nghiệp ở các trường Đại học danh tiếng của các nước như Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, New Zealand,… Nhiều cán bộ, giảng viên có trình độ ngoại ngữ có thể làm việc trực tiếp với người nước ngoài; Khoa đã được trang bị 01 phòng thực hành kế toán ảo; 01 phòng ngân hàng ảo, 02 phòng học kế toán máy, 01 mô hình siêu thị học viên đủ đáp ứng yêu cầu rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học viên đang theo học tại Khoa.
Cùng với hoạt động đào tạo, hoạt động nghiên cứu Khoa học phục vụ đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội của Khoa cũng được chú ý phát triển. Khoa đã tổ chức thành công nhiều hội thảo Khoa học; xuất bản hàng chục giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo; hằng năm công bố hàng trăm bài báo trên các tạp chí Khoa học trong và ngoài nước. Cán bộ giảng viên của Khoa đã chủ trì và tham gia thực hiện 15 đề tài/ dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh và 30 đề tài cấp cơ sở.

Địa chỉ liên hệ

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, nhà A2, cơ sở chính trường đại học Hồng Đức (số 565 Quang trung, phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa); Điện thoại:  0945 250 666