Thông tin Cán bộ giảng viên

1/7/2022 10:11:44 AM

STT

Họ và tên

Điện thoại

Chức vụ

Email

1

Lê Quang Hiếu

0945.250.666

UVBCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa

lequanghieu@hdu.edu.vn

2

Lê Huy Chính

0911233289

Phó trưởng Khoa, Phó bí thư Chi bộ

lehuychinh@hdu.edu.vn

3

Trần Thị Thu Hường

091 567 9669

Phó Trưởng Khoa

tranthithuhuong@hdu.edu.vn

4

Lê Đức Đạt

0912.416.498

Giảng viên, Bí thư Đoàn trường

leducdat@hdu.edu.vn

5

Thiều Việt Hà

0835090292

Giảng viên

tvha0902@gmail.com

6

Nguyễn Thị Nga

0916410890

Giảng viên

nguyenthingakt@hdu.edu.vn

7

Phạm Đức Anh

09.1919.7786 – 03.79

Giảng viên

phamhoangducanh77@gmail.com

8

Bùi Thị Ninh

0983.111.694

Giảng viên

Buithininh@hdu.edu.vn

9

Lê Thị Nương

0944.162.936

Giảng viên

lethinuongkt@hdu.edu.vn

10

Lê Thanh Tùng

0912.718.828

Giảngviên, BM Kinh tế

Bkt.thanhtung@gmail.com

11

Nguyễn Minh Ngọc

0915.162.505

Giảng viên

minhngockt@hdu.edu.vn,

12

Đỗ Thị Mẫn

0961887567

P.Trưởng BM QTKD

dothiman@hdu.edu.vn/ mandt.hdu@gmail.com

13

Mã Thị Tuyết

0946262098

Giáo vụ

Mathituyet@hdu.edu.vn

14

Uông Thị Nga

0966 169 636/0848 82

Giảng viên

Uongthinga@hdu.edu.vn

15

Nguyễn Thị Mai

0919235730

Giảng viên

nguyenthimaikt@hdu.edu.vn

16

Đặng Lan Anh

0902847686

Phó TBM Kế toán Tài chính

danglananh@hdu.edu.vn

17

Lường Đức Danh

0913.710.521

Phó TBM Tài chính- Ngân hàng

luongducdanh@hdu.edu.vn,

18

Nguyễn Thị Huyền

0913645966

Giảng viên

nguyenthihuyenkt@hdu.edu.vn

19

Mai Thị Hồng

0913648966

Giảng viên

maithihong@hdu.edu.vn

20

Nguyễn Ngân Hà

0914819689

Giảng viên

nguyennganha@hdu.edu.vn

21

Lê Thị Minh Trí

0917.285.988

Giảng viên

lethiminhtrikt@hdu.edu.vn

22

Phạm Thị Bích Thu

0946.199.587

Trưởng BM Kế toán Quản trị

phambichthu@hdu.edu.vn

23

Nguyễn Thị Thúy Phượng

088966693

Giảng viên

nguyenthithuyphuong@hdu.edu.vn

24

Lê Thị Thanh Thủy

0916635587

Giảng viên

lthanhthuy@hdu.edu.vn

25

Lê Thị Bình

0918.282.319

Giảng viên

Lethibinhkt@hdu.edu.vn

26

Nguyễn Thị Huyền

0912049035

Giảng viên

Nguyen.huyen.hd.10@gmail.com

27

Lê Thị Thùy Linh

0982.904.315

Giảng viên

lethuylinh@hdu.edu.vn

28

Lê Thanh Tùng

0912.836.896

Giảng viên

lethanhtung@hdu.edu.vn

29

Lê Thị Lan

0944883816

Phó trưởng bộ môn QTKD

lelan.hdu@gmail.com, lethilankt@hdu.edu.vn

30

Nguyễn Thị Loan

0918816569

Phó trưởng bộ môn QTKD

nguyenthiloankt2@hdu.edu.vn

31

Nguyễn Thị Thanh Xuân

0946254888

Trưởng bộ môn QTKD

nguyenthithanhxuan@hdu.edu.vn

32

Đào Thu Trà

0975.838.585

Giảng viên

Daothutra@hdu.edu.vn

33

Tôn Hoàng Thanh Huế

0912.249.382.

Giảng viên

tonhoangthanhhue@hdu.edu.vn

34

Đinh Thị Thu Thủy

0916049186.

Giảng viên

nguyenthithuthuykt@hdu.edu.vn

35

Lê Thị Thu Hà

0919.883.188

Giảng viên

lethithuhakt@hdu.edu.vn

36

Phạm Thị Ngọc

0127.503.5678

Phó Trưởng bộ môn Kinh tế

phamngochd@yahoo.com.vn

37

Nguyễn Thị Hồng Điệp

0914.073.663

Giảng viên

Nguyenthihongdiep@hdu.edu.vn

38

Ngô Việt Hương

0919554636

Trưởng BM Tài chính - Ngân hàng

ngoviethuong@hdu.edu.vn

39

Trịnh Thị Thuỳ

0975416305

Giảng viên 

trinhthithuy@hdu.edu.vn

40

Trịnh Thị Thu Huyền

0912.384.406

Phó TBM Tài chính - Ngân hàng 

trinhthithuhuyen@hdu.edu.vn

41

Phạm Thị Thanh Giang

NR: 0373 950 334

Giảng viên

Phamthithanhgiang@hdu.edu.vn

42

Nguyễn Cẩm Nhung

0919712532

Giảng viên

nguyencamnhung@hdu.edu.vn

43

Nguyễn Thị Bình

0916 362 866

Giảng viên

nguyenthibinhkt@hdu.edu.vn

44

Trần Thị Lan Hương

0945.828.488

Phó trưởng BM Kế toán Quản trị

tranthilanhuong@hdu.edu.vn

45

Nguyễn Thuỳ Linh

0915.928.269

Giảng viên

nguyenthuylinhkt@hdu.edu.vn

46

Lã Thị Thu

0975019939

Giảng viên 

Lathithu@hdu.edu.vn

47

Nguyễn Thị Thanh

0945388080

Giảng viên

thanhkt.hdu@gmail.com

48

Lê Thị Mỹ Dung

0983960646

Giảng viên 

Lethimydung@hdu.edu.vn

49

Lê Thị Hồng

09166 945 86

Trưởng bộ môn kế toán tài chính

lethihongkt@hdu.edu.vn

50

Lê Thị Diệp

0987 554 660

Giảng viên

lethidiep@hdu.edu.vn

51

Lê Thị Loan

0977 982 763

Giảng viên

lethiloankt@hdu.edu.vn

52

Nguyễn Thị Nhung

0948 025404

Giảng viên

nguyenthinhungkt@hdu.edu.vn

53

Nguyễn Thị Thu Phương

0919.556.248

Giảng viên

Nguyenthithuphuong@hdu.edu.vn

54

Phan Thị Thanh Hồng

0915686115

Chuyên viên

phanthithanhhong@hdu.edu.vn

55

Ngô Thị Thu Hiền

0842987321

CBHC

ngothithuhien@hdu.edu.vn