Trường Đại học Hồng Đức tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ đối với các học viên lớp Cao học Kế toán K14B

9/11/2023 7:05:43 AM
Trong 2 ngày 09 và 10/9/2023, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đối với 36 học viên lớp Cao học kế toán K14B của Khoa Kinh tế -Quản trị kinh doanh.

Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ là các GS, PGS.TS, tiến sĩ, nhà khoa học uy tín của Trường Đại học Hồng Đức, Học viện ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Thương Mại, Đại học Vinh, Đại học Đà Nẵng… Các Hội đồng bảo vệ luận văn tuân thủ chặt chẽ quy định về tiêu chuẩn, số lượng thành viên hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp cao học.

          Tại buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ, các học viên đã trình bày báo cáo tóm tắt nội dung luận văn. Sau khi nghe các học viên trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, Hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung các luận văn. Đồng thời, đưa ra nhiều câu hỏi phản biện nhằm kiểm tra đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế và quá trình nghiên cứu của các học viên. Tất cả các học viên của lớp Cao học kế toán K14B đều rất tự tin báo cáo tóm tắt nội dung luận văn trước Hội đồng, thể hiện được quá trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc và kiến thức chuyên môn vững vàng.

          Trải qua 02 năm học tập và nghiên cứu tại Khoa Kinh tế - QTKD, trường Đại học Hồng Đức, 36 học viên lớp Cao học Kế toán K14B đều đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Thành công của buổi Lễ bảo vệ luận văn có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định uy tín của trường Đại học Hồng Đức trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung và sự phát triển trong sự nghiệp công tác của các học viên nói riêng.

         

Media/2008_ktqtkd.hdu.edu.vn/FolderFunc/202309/Images/z4682117703907-18f4c85ca962613624dacadb3e2afbef-20230911094827-e.jpg

PGS, TS. Lương Thị Kim Phượng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học đọc diễn văn khai mạc 

Media/2008_ktqtkd.hdu.edu.vn/FolderFunc/202309/Images/1-20230911070228-e.jpg

PGS.TS. Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức

phát biểu tại lễ khai mạc

Media/2008_ktqtkd.hdu.edu.vn/FolderFunc/202309/Images/2-20230911070228-e.jpg

Các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm

Media/2008_ktqtkd.hdu.edu.vn/FolderFunc/202309/Images/4-20230911070253-e.jpg
Media/2008_ktqtkd.hdu.edu.vn/FolderFunc/202309/Images/5-20230911070250-e.jpg
Media/2008_ktqtkd.hdu.edu.vn/FolderFunc/202309/Images/6-20230911070238-e.png
Media/2008_ktqtkd.hdu.edu.vn/FolderFunc/202309/Images/7-20230911070236-e.png
Media/2008_ktqtkd.hdu.edu.vn/FolderFunc/202309/Images/3-20230911070228-e.jpg

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ lớp Cao học Kế toán K14B

Tin liên quan